Đăng ký trích khấu hao tài sản cố định

Ngày hỏi:28/03/2014
Năm 2012 công ty em thành lập đã đăng ký trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế là theo phương pháp đường thẳng rồi Vậy năm 2014 công ty em có cần phải đăng ký lại không ? Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2014 công ty em chưa mua mới TCSĐ nào cả Xin cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, khoản 4, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

   “3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

   4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn năm 2012 đã đăng ký phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế theo phương pháp đường thẳng, phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp, mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng thì Công ty bạn phải thực hiện đúng quy định tại khoản 4, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn