Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Ngày hỏi:15/03/2017

Tôi tên là Hoàng Thanh Kiên, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. Cho tôi hỏi: Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được hướng dẫn tại Điều 25 Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư 48/2017/TT-BQP (Có hiệu lực từ 20/04/2017), theo đó:

  Điều 25. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

  1. Định kỳ hàng năm Người đại diện lập Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước là công ty mẹ, công ty độc lập theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 7 Điều 18; Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 19 và Biểu mẫu số 04.C ban hành kèm theo Thông tư này.

  Đối với Chỉ tiêu Tổng doanh thu và Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế, khi xếp loại được căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

  Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp hàng năm, Người đại diện gửi cơ quan tài chính trước 31/3 năm sau (đối với doanh nghiệp thuộc đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng); gửi Cục Tài chính cùng báo cáo tài chính năm (đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng).

  2. Cơ quan tài chính thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của doanh nghiệp thuộc đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổng hợp báo cáo Cục Tài chính cùng báo cáo quyết toán ngân sách năm.

  3. Cục Tài chính phân tích, đánh giá Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của các doanh nghiệp để thực hiện:

  a) Báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc tiếp tục mở rộng đầu tư hay thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  b) Đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho Người đại diện những năm tiếp theo;

  c) Xem xét khen thưởng Người đại diện căn cứ vào kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, được quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn