Đều là doanh nghiệp nhỏ, ưu tiên nhà thầu nào?

Ngày hỏi:29/12/2016

Doanh nghiệp của ông Thái Khắc Lưu (Ninh Bình) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, số lượng lao động 130 người. Ông hỏi, doanh nghiệp của ông có được tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá dưới 5 tỷ đồng không? Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, cấp doanh nghiệp được chia dựa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm. Theo ông Lưu hiểu, khi xét 2 nhà thầu đều thuộc cấp doanh nghiệp nhỏ, đều đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, có giá dự thầu bằng nhau thì ưu tiên nhà thầu có tổng nguồn vốn nhỏ hơn. Ông Lưu hỏi, ông hiểu như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Khoản 1, Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).

   Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động từ trên 10 người đến 200 người.

   Khoản 3, Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

   Theo đó, nếu nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn