Điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công?

Ngày hỏi:05/05/2014
Cho em hỏi Phòng QLKTXD: Khi nào Sở mình mới ban hành văn bản hướng dẩn việc điều chỉnh hệ số NC+MTC như CV 9427/SXD-QLKTXD theo tinh thần của NĐ 103 và CV 551/BXD? Người gửi: Hà Khánh Hùng

  Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Chào bạn Hà Khánh Hùng,
   Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:
   - Ngày 02/04/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 551/BXD-KTXD về hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ:
   “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể:
   1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.
   2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý”.
   Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng và sau khi rà soát mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có văn bản số 7073/SXD-QLKTXD ngày 28/8/2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản thực hiện, đề nghị thực hiện theo văn bản hướng dẫn Văn bản 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2012 của Sở Xây dựng.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn