Điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Dương Văn Thái. Gần đây, tôi có theo dõi thông tin về những tập đoàn có vốn sở hữu nhà nước, đặc biệt là tập đoàn Viettel. Tôi được biết là tập đoàn này cũng có đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhưng tôi không hiểu rõ là việc điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0908***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết được quy định tại Điều 66 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   Việc điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng với loại hình công ty mà VIETTEL góp vốn.

   Như vậy, tùy thuộc vào loại hình công ty mà Viettel góp vốn sẽ có hình thức điều chỉnh vốn góp khác nhau, ví dụ như Viettel có vốn góp tại công ty cổ phần thì vốn và việc thay đổi vốn được quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

   2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

   3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

   4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

   5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

   b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

   c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

   Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại Luật Doanh nghiệp 2014 để hiểu rõ hơn về việc điều chỉnh vốn góp tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều chỉnh vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn