Điều kiện chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông?

Ngày hỏi:02/11/2018

Em đang có một thắc mắc liên quan đến việc chia cổ tức cho các cổ đông trong công ty cổ phần muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp. Trường hợp công ty em là công ty cổ phần đầu tư và phát triển T... Trong năm tài chính công ty kinh doanh có lời thì công ty được chi trả cổ tức cho cổ đông công ty hay có cần phải đáp ứng các điều kiện nào khác hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty theo quyết định của công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, Theo quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   - Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

   - Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

   Như vậy: Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông của công ty theo quy định của pháp luật. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông thực hiện theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Lưu ý: Trường hợp cổ đông phổ thông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty tương ứng với số cổ phần phổ thông đã nhận chuyển nhượng của cổ đông công ty..

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn