Điều kiện cử lại người đại diện của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:10/12/2019

Tôi đang nghiên cứu các quy định về doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, vậy cho hỏi việc cử lại người đại diện của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cần những điều kiện gì theo quy định mới nhất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 178/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định các điều kiện cử lại người đại diện của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

   - Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 178/2019/TT-BQP;

   - Phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong nhiệm kỳ theo tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 105/2018/TT-BQP, trong đó có 02 năm liên tiếp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi được cử lại làm đại diện;

   - Đối với Người đại diện khi còn đủ ít nhất hai phần ba thời gian công tác của nhiệm kỳ làm đại diện (tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định) thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể xem xét, cử lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn