Điều kiện đăng ký lại doanh nghiệp chế xuất

Công ty tôi thành lập trong khu công nghiệp. Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu xuất khẩu, chỉ có một phần rất nhỏ là để tiêu thụ nội địa thì có được hưởng quy chế ưu đãi như đối với doanh nghiệp chế xuất không? Khi công ty đăng ký lại là doanh nghiệp chế xuất thì có điều kiện gì không?

  Nội dung này được Tòa Án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở kinh doanh thành lập trong khu công nghiệp đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm thì mới được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp doanh nghiệp bán 100% sản phẩm cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu ra nước ngoài thì được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như doanh nghiệp trong khu chế xuất.

   Trường hợp doanh nghiệp có bán hàng cho các doanh nghiệp cùng loại, các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa là chưa đáp ứng điều kiện 100% xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh thành lập trong khu công nghiệp và có nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp bình thường

   Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Công văn số 7272/BKH-KCN&KCX ngày 5/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư: “Doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật”.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử TAND tỉnh Ninh Thuận (ninhthuan.toaan.gov.vn)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn