Điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

Ngày hỏi:22/03/2016

Điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
   1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
   b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
   c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
   d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
   2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

   Vậy, anh/chị muốn được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cần đảm bảo 4 điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp nêu trên.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn