Điều kiện để công ty TNHH do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ

Ngày hỏi:15/05/2019

Tôi là Đức Sáu, là công chức nhà nước đã về hưu. Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện để công ty TNHH do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ được cổ phần hóa bao gồm những điều kiện nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện để công ty TNHH do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ được cổ phần hóa bao gồm những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, cụ thể như sau:

   - Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ;

   - Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn