Điều kiện để được phép buôn bán thuốc thú y

Ngày hỏi:19/08/2015
Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 96 Luật Thú y được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y như sau: 1. Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y bao gồm: - Đơn đăng ký. - Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật quy định tại Điều 90 của Luật Thú y; danh sách các loại thuốc thú y sản xuất. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Chứng chỉ hành nghề thú y. - Bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y: - Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y. - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký: - Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm đơn đăng ký cấp lại; tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất. - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y; trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hỏi: Các điều kiện được buôn bán thuốc thú y? Trả lời: Căn cứ Điều 92 Luật Thú y được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, quy định về điều kiện buôn bán thuốc thú y như sau: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 2. Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp. 3. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y. 4. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn