Điều kiện để trở thành công ty mẹ như thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2020

Xin chào Ban biên tập bên em đang có 3 công ty cổ phần riêng biệt và giờ bên em muốn 2 công ty trở thành công ty mẹ và công ty con. Cho em hỏi công ty mẹ và công ty con cần điều kiện gì? Mong được Ban biên tập hỗ trợ. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định công ty mẹ, công ty con như sau:

   - Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   + Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   + Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   - Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

   - Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

   - Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì hiện bạn có hai công ty cổ phần riêng biệt tạm gọi là công ty A và công ty B, theo đó, chỉ cần công ty A sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty B thì công ty A của bạn sẽ trở thành công ty mẹ còn công ty B trở thành công ty con.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty mẹ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn