Điều kiện thành lập công ty du lịch nội địa?

Ngày hỏi:20/11/2015
Tôi đang công tác trong lĩnh vực du lịch (tôi mới hoạt động trong lĩnh vực này được hai năm). Hiện nay, tôi muốn thành lập công ty du lịch riêng. Đề nghị Luật sư tư vấn, điều kiện thành lập công ty du lịch là gì và tôi có đủ điều kiện thành lập công ty du lịch không? (Trần Văn Quang – Hải Phòng)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Luật Du lịch năm 2005 quy định:
   "Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
   2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
   3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế" (Điều 43)

   "Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
   1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
   2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
   3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành"(Điều 44)

   Như vậy, để kinh doanh lữ hành nội địa phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 44 Luật Du lịch năm 2005. Tuy nhiên, anh mới hoạt động trong lĩnh vực lữ hành 2 năm nên anh không đủ điều kiện thành lập công ty kinh doanh lữ hành nội địa.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn