Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất?

Ngày hỏi:01/04/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật quy định ra sao về điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/06/2021) quy định như sau:

   1. Điều kiện thành lập

   a) Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm;

   b) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   c) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới);

   d) Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban hành;

   đ) Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức;

   e) Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm dịch vụ việc làm
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn