Điều kiện và thời gian doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép được xem xét cấp lại Giấy phép

Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép được xem xét cấp lại Giấy phép trong bao lâu và có những điều kiện gì?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 15 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xem xét cấp Giấy phép sau hai năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp lại giấy phép
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn