Điều kiện về vốn để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng

Ngày hỏi:11/07/2019

Em có trường hợp cần được hỗ trợ tư vấn như sau: Công ty em muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh thêm " Dịch vụ cho thuê văn phòng" thì cần có vốn điều lệ, các thủ tục để bổ sung và quy định hiện hành như thế nào? Công ty em ở lĩnh vực công nghệ, 100% vốn đầu tư nước ngoài!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

   "1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

   Trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản:

   - Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

   - Đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng

   - Phải duy trì mức tối thiểu 20 tỷ động trong suốt quá trình kinh doanh.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn