Điều kiện với các đại lý kinh doanh gas

Ngày hỏi:18/10/2013

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đề nghị hướng dẫn quy định tại Nghị định số 118/2011/NĐ-CP về yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp” đối với các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai.Theo phản ánh của bà Hằng, tại khoản 5, Điều 2, Nghị định nêu trên về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng đã bỏ yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp” đối với các đại lý kinh doanh LPG chai. Bà Hằng muốn được biết, theo quy định trên, các đại lý kinh doanh LPG chai sẽ được bỏ điều kiện về an ninh, trật tự hay chỉ được bỏ thủ tục nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gửi Sở Công Thương.

  Nội dung này được Sở Công Thương tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • Ngày 16/12/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó, tại khoản 5, Điều 2 Nghị định đã bỏ yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp” đối với các đại lý kinh doanh LPG chai.

   Tuy nhiên, theo khoản 16, Điều 3 Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 5/10/201 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã quy định kinh doanh LPG là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (thực tế tại tỉnh Phú Yên các đại lý kinh doanh LPG phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cấp).

   Như vậy, theo quy định trên, các đại lý kinh doanh LPG chai không bỏ điều kiện về an ninh, trật tự mà chỉ bỏ thủ tục nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gửi về cơ quan cấp phép.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn