Điều lệ của công ty cổ phần có cần chữ kí của tất cả cổ đông không?

Ngày hỏi:21/05/2020

Bạn Quỳnh hỏi: em đang tìm hiểu về luật doanh nghiệp, cho em hỏi trong điều lệ của công ty cổ phần thì tất cả cổ đông của công ty đều phải kí vào hay sao ạ? Vấn đề này được quy định ở văn bản nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều lệ của công ty cổ phần có cần chữ kí của tất cả cổ đông không?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm d Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   “2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

   a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

   b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

   c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.”

   Như vậy, trong điều lệ của CTCP chỉ cần chữ kí của cổ đông sáng lập công ty, chứ không phải là chữ kí của tất cả cổ đông công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn