Điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:17/06/2016
Điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều lệ của pháp nhân là một trong những yếu tố lý lịch của pháp nhân, là cơ sở để phân biệt pháp nhân này với pháp nhân khác trong các quan hệ pháp luật.

   Điều lệ của pháp nhân phải có những nội dung như tên gọi, quốc tịch, trụ sở, nơi đóng trụ sở, cơ quan điều hành, vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cơ cấu tổ chức, thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác. Đặc biệt điều lệ phải xác định nhiệm vụ, mục đích và phạm vi hoạt động(về lĩnh vực hoạt động, không gian hoạt động, thời gian hoạt động,…) của pháp nhân.

   Việc thay đổi, sửa đổi, bổ sung điều lệ của pháp nhân phải được cơ quan thành lập pháp nhân chuẩn y và phải đăng kí điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Căn cứ pháp lý: Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11.

   "Điều 88. Điều lệ của pháp nhân

   1. Trong trường hợp pháp luật quy định pháp nhân phải có điều lệ thì điều lệ của pháp nhân phải được các sáng lập viên hoặc đại hội thành viên thông qua; điều lệ của pháp nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong trường hợp pháp luật có quy định.

   2. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên gọi của pháp nhân.

   b) Mục đích và phạm vi hoạt động.

   c) Trụ sở.

   d) Vốn điều lệ, nếu có.

   đ) Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác.

   e) Quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

   g) Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

   h) Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể pháp nhân.

   3. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của pháp nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong trường hợp pháp luật có quy định".


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn