Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của ai?

Ngày hỏi:02/11/2018

Theo quy định thì khi đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân phải có điều lệ doanh nghiệp sơ bộ. Vậy cho tôi hỏi điều lệ sơ bộ khi đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân bắt buộc phải có họ, tên và chữ ký của những ai? Có phải là của chủ sở hữu công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định thì khi đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân phải có điều lệ doanh nghiệp sơ bộ. Vậy cho tôi hỏi điều lệ sơ bộ khi đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân bắt buộc phải có họ, tên và chữ ký của những ai? Có phải là của chủ sở hữu công ty hay không?

   Trả lời: Theo quy định hiện hành thì Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 2 Điều 22, Khoản 2 Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phải có Điều lệ công ty.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

   - Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

   - Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

   - Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   - Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn