DN có được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ vì dịch Covid không?

Ngày hỏi:21/05/2020

Cho em hỏi: công ty TNHH 1 thành viên, số vốn đăng ký là 2 tỷ, đến nay đã góp được 1.2 tỷ. Nhưng vì dịch Covid vừa rồi nên gặp khó khăn trong việc huy động vốn thì có được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ không? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   “Điều 74: Thực hiện góp vốn thành lập công ty

   1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

   2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ."

   Theo quy định này, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

   Như vậy, công ty không được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ vì dịch Covid. Nếu không góp đủ số vốn đã đăng ký ban đầu, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn