DN phải thông báo phát hành sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày hỏi:28/12/2015
Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, DN có cần phải thông báo phát hành như với hóa đơn giấy?

  Nội dung này được Cục Thuế thành phố Cần Thơ tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp cần phải đăng ký phát hành những số hóa đơn sẽ sử dụng cho hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, không sử dụng chung thông báo phát hành với các loại hóa đơn khác (hóa đơn giấy/hóa đơn điện tử thông thường). Doanh nghiệp thông báo phát hành ngay trên trang https://laphoadon.gdt.gov.vn. Mẫu và ký hiệu hóa đơn có thông tin đặc thù như sau:

   - Mẫu hóa đơn có số liên = 0

   - Ký hiệu hóa đơn có ký tự cuối cùng là "E"


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Cần Thơ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn