Doanh nghiệp bị giải thể khi nào?

Ngày hỏi:01/11/2018

Công ty tôi bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy là công ty tôi thuộc trường hợp bị giải thể rồi đúng không ạ? Rất mong các anh chị hỗ trợ giúp công ty chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

   - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

   - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

   - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

   - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Như vậy: Căn cứ các thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thì công ty của bạ đã bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, công ty của bạn thuộc trường hợp bị giải thể theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, công ty của bạn chỉ được thực hiện thủ tục giải thể công ty khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

   - Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

   Lưu ý: Người quản lý có liên quan và công ty có trách nhiệm cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải thể công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn