Doanh nghiệp chưa thanh toán hết các khoản nợ có được giải thể hay không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Vui lòng giải đáp thắc mắc sau đây giúp công ty chúng tôi. Cụ thể là công ty chúng tôi thuộc trường hợp bị giải thể theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp do không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty. Nhưng công ty còn một số khoản nợ chưa thanh toán hết. Vậy công ty chúng tôi có được tiến hành giải thể hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

   - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

   - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

   - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

   - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty thì thuộc trường hợp bị giải thể theo quy định trên.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty của bạn chỉ được giải thể khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

   - Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

   - Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

   Như vậy: Căn cứ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty bạn thuộc trường hợp bị giải thể theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty của bạn còn một số khoản nợ chưa thanh toán hết. Điều đó đồng nghĩa công ty của bạn không đáp ứng điều kiện về "Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác" khi giải thể.

   Do đó, công ty bạn không thể tiến hành thủ tục giải thể được mà chỉ có thể giải thể công ty sau khi thanh toán hết các khoản nợ cũng như không còn các nghĩa vụ về tài chính khác.

   Lưu ý: Trường hợp công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán (được xác định là công ty mất khả năng thanh toán) thì có thể thực hiện thủ tục phá sản công ty theo quy định tại Luật Phá sản 2014 và các quy định khác có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải thể công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn