Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, hợp nhất, sáp nhập có được chuyển lỗ nữa không?

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi có chút thắc mắc cần được giải đáp, tôi đang tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp sau khi khởi nghiệp làm ăn không hiệu quả thì bắt buộc chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập với các công ty khác. Anh chị cho tôi hỏi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, hợp nhất, sáp nhập có được chuyển lỗ nữa không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

   Tại Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

   - Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

   - Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

   Như vậy, đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, sáp nhập, hợp nhất phải quyết toán với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập hợp nhất sẽ được theo dõi chi tiết và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp mới vào các năm tiếp theo, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn