Doanh nghiệp có chi nhánh ở địa phương khác (hạch toán phụ thuộc) khi xuất hàng cho chi nhánh chọn phương pháp nào

Ngày hỏi:18/02/2012
Doanh nghiệp có chi nhánh ở địa phương khác (hạch toán phụ thuộc) khi xuất hàng cho chi nhánh chọn phương pháp xuất ngay hoá đơn GTGT làm chứng từ thanh toán. Như vậy, khi doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN xác định theo doanh số nào?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a, mục 3, Phần II Thông tư số 127/2003/ TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì doanh thu để tính thuế TNDN tạm nộp trong quý là tổng doanh thu chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra của 3 tháng trong quý. Do vậy, doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm nộp của quý căn cứ trên doanh thu chưa có thuế GTGT 3 tháng trong quý của cơ sở kinh doanh chính và của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn