Doanh nghiệp có phải đăng ký sử dụng con dấu không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi mới thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cùng với hai người bạn, chúng tôi mới làm con dấu xong, cho hỏi có bắt buộc phải đăng ký với cơ quan nhà nước không? Nếu bắt buộc thì đăng ký tại cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   - Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

   + Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp.

   + Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu.

   + Hủy mẫu con dấu.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì việc đăng ký con dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh là bắt buộc. qua đó, công ty bạn có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh) để tải thông tin công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn