Doanh nghiệp có phải thành lập chi bộ Đảng khi có yêu cầu không?

Ngày hỏi:14/05/2019

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất có nhiều đảng viên sinh hoạt nơi khác và có đề xuất thành lập chi bộ Đảng tại đơn vị để thuận tiện công tác thì: Doanh nghiệp có phải thành lập chi bộ Đảng khi có yêu cầu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.

   2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.

   Khoản 4 Điều 3 Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định:

   Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

   Tại Điều 8 Nghị định này cũng có quy định:

   Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện:

   1. Tôn trọng, tạo điều kiện và bảo đảm các quyền thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức đó.

   2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội cấp trên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người lao động tham gia thành lập tổ chức phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

   3. Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

   Như vậy, doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Đảng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết, đây không phải là nghĩa vụ bắt buộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn