Doanh nghiệp có phải thành lập Hội đồng tiền lương?

Ngày hỏi:12/05/2020

Ở các doanh nghiệp có cần thành lập Hội đồng tiền lương không? Nếu có thì Hội đồng này gồm có bao nhiêu người, có chức năng và nhiệm vụ như thế nào? - Kim Anh (Tp.HCM).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp có phải thành lập Hội đồng tiền lương?
   (ảnh minh họa)
  • Hiện nay theo Bộ luật Lao động 2012 thì không bắt buộc doanh nghiệp phải có Hội đồng tiền lương.

   Tại Điều 92 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương.

   Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia.

   Về phía doanh nghiệp, thì khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (Khoản 2 Điều 93).

   Như vậy, doanh nghiệp bạn không thành lập Hội đồng tiền lương mà thay vào đó khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội đồng tiền lương quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn