Doanh nghiệp được chấm dứt hợp đồng lao động do tái cấu trúc không?

Ngày hỏi:29/07/2020

Đứa em mình được công ty thông báo tái cấu trúc nên giảm biên chế, em trai mình thuộc dạng hợp đồng vô thời hạn, theo mình tìm hiểu Luật lao động thì có điều khoản cho việc tái cấu trúc để chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên. Điều này có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

   Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

   Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động (Khoản 1 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

   Như vậy, trường hợp tái cấu trúc mà không thể giải quyết được việc làm mới thì công ty có thể cho NLĐ thôi việc. Tuy nhiên, công ty phải trả trợ cấp mất việc cho NLĐ.

   Xem chi tiết cách tính tại Điều 49 Bộ luật Lao động 2012, Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn