Doanh nghiệp được khấu hao tài sản vô hình trong thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:30/08/2019

Theo tôi được biết quyền sử dụng đất là tài sản cố định vô hình và được khấu hai tài sản. Anh chị cho tôi hỏi Doanh nghiệp được khấu hao tài sản vô hình trong thời gian bao lâu? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp được khấu hao tài sản vô hình trong thời gian bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì:

   "2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả..."

   Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì việc xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình như sau:

   1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

   2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

   3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

   Như vậy, doanh nghiệp tự xác định tời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn