Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC được giải quyết như thế nào?

Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư hoặc doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC được giải quyết như thế nào khi doanh nhân đề nghị cấp thẻ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Hà Nội tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên cũng tuân theo nguyên tắc Bộ hoặc UBND tỉnh, thành phố nào ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, thì Thủ trưởng cấp Bộ, UBND tỉnh, thành phố đó có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC khi doanh nhân đề nghị cấp thẻ. Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế không có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp nói trên đặt tại các khu này.


  Nguồn:

  Văn phòng Luật sư Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn