Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thuỷ sản có doanh thu hằng năm khoảng 5 tỷ có phải là doanh nghiệp nhỏ?

Ngày hỏi:17/09/2021

Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thuỷ sản có doanh thu hằng năm khoảng 5 tỷ có phải là doanh nghiệp nhỏ không? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó:

   Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

   Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Như vậy, tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa phải căn cứ vào hai tiêu chí đó là số người lao động có tham gia BHXH trong doanh nghiệp và tổng doanh thu (hoặc tổng nguồn vốn) của năm theo quy định trên.

   Bạn chỉ mới cung cấp thông tin về tổng doanh thu của năm của doanh nghiệp cho nên chưa thể xác định được chính xác doanh nghiệp này có thuộc doanh nghiệp nhỏ hay không. Bạn căn cứ thêm vào số lao động để xác định cho đúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn