Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ được miễn trừ thuế như thế nào?

Ngày hỏi:26/11/2015

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ được miễn trừ thuế như thế nào?

  Nội dung này được Dương Hồng Lĩnh - Phó cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/ QH12 ngày 03/6/2008 quy định về phương pháp tính thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: “Điều 11. Phương pháp tính thuế 1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này. ” Căn cứ vào quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ, không có thu nhập tính thuế nên doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do không phát sinh số thuế phải nộp và cũng không phải trường hợp được miễn trừ thuế như độc giả hỏi.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn