Doanh nghiệp nào do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Ngày hỏi:14/08/2020

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm những doanh nghiệp nào theo quy định Luật doanh nghiệp 2020? Xin được hỏi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định:

   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Trên đây là phần hỗ trợ về Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn