Doanh nghiệp nào được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Ngày hỏi:29/07/2019

Tôi định thành lập công ty chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, vậy cho hỏi với tiêu chuẩn nào để xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP bạn định lập thành công ty chuyên về lĩnh vực nông nghiệp thì việc quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

   *Doanh nghiệp siêu nhỏ.

   Doanh nghiệp có đầy đủ 02 tiêu chí sau được xem là doanh nghiệp siêu nhỏ:

   - Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người

   - Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

   *Doanh nghiệp nhỏ.

   Doanh nghiệp có đầy đủ 02 tiêu chí sau được xem là doanh nghiệp siêu nhỏ:

   - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;

   - Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   *Doanh nghiệp vừa.

   - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người

   - Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

   Trên đây là tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn