Doanh nghiệp nhận được thông báo là đối tượng tự kê khai, tự nộp thuế chậm nên đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:18/04/2012
Doanh nghiệp nhận được thông báo là đối tượng tự kê khai, tự nộp thuế chậm nên đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp năm 2004 theo mẫu cũ và Phiếu tình trạng thuế quý I/2004 mà doanh nghiệp nhận được từ phòng Xử lý thông tin có thể hiện số này. Như vậy, khi thực hiện tạm nộp thuế TNDN quý I/2004 doanh nghiệp thực hiện theo phương pháp nào?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a, mục 3, Phần II Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ thì các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế sẽ tự xác định số thuế TNDN nộp hàng quí trên cơ sở doanh thu của quí, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu và thuế suất thuế TNDN. Doanh nghiệp phải nộp Bản xác định số thuế TNDN hàng quí cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 25 của tháng đầu quí sau. Do vậy, mặc dù doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp năm 2004 theo mẫu cũ, đề nghị doanh nghiệp xác định lại số thuế TNDN tạm nộp quí I năm 2004 theo cơ chế mới và nộp Bản xác định số thuế TNDN quí I/2004 (theo mẫu số 03-GTGT-TKTN qui định tại Thông tư số 127/2003/TT-BTC nêu trên) cho cơ quan thuế, đồng thời nộp số thuế TNDN quí I theo số doanh nghiệp đã xác định vào Ngân sách Nhà nước chậm nhất là ngày 25 tháng 4 năm 2004.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn