Doanh nghiệp nước ngoài có được kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa tại Việt Nam không?

Ngày hỏi:23/08/2021

Xin hỏi, doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư thì có được kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa tại Việt Nam hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 87/2009/NĐ-CP quy định về kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa như sau:

   1. Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam mới được kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa và phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức;

   b) Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức.

   2. Người kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức nội địa phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương đương với mỗi phương thức vận tải.

   Như vậy, đối tượng là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thì vẫn được kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn