Doanh nghiệp phi lợi nhuận là doanh nghiệp không có lợi nhuận?

Ngày hỏi:03/10/2016

Doanh nghiệp phi lợi nhuận là doanh nghiệp không có lợi nhuận? Trong tuần vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã công bố chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận để sử dụng cho việc tái đầu tư nhằm liên tục nâng cấp và phát triển hệ thống. Cho tôi hỏi điều này có phải là Vinmec và Vinschool sẽ hoạt động không có lợi nhuận và thậm chí sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng cao với giá rẻ không? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới các quy định về doanh nghiệp xã hội (Doanh nghiệp phi lợi nhuận) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

   Theo đó, doanh nghiệp phi lợi nhuận theo quy định là doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp và hoạt động như các doanh nghiệp thông thường. Chỉ khác là những đơn vị này cam kết sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đăng ký, cụ thể:

   " 1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

   a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

   b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

   c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

   2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

   b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

   c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

   d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

   đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

   3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội."

   (Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014)

   Các quy định này được hướng dẫn cụ thể hơn từ Điều 2 đến Điều 11 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về doanh nghiệp phi lợi nhuận được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn