Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc nộp báo cáo tài chính?

Ngày hỏi:30/03/2019

Em đang làm kế toán cho công ty em, nhưng công ty em thuộc dạng công ty siêu nhỏ theo Luật doanh nghiệp siêu nhỏ. Trước đây công ty vẫn phải phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế. Nhưng vừa qua em nghe nói có nghị định mới từ năm 2019 công ty siêu nhỏ không phải nộp báo cáo tài chính cho thuế nữa. Vậy có phải năm nay công ty em không phải nộp đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc nộp báo cáo tài chính?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định như sau:

   - Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

   - Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

   Như vậy: Trường hợp công ty của bạn đáp ứng một trong các tiêu chí trên đây thì được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 14 Thông tư 132/2018/TT-BTC thì hàng năm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế phải lập báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

   Báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ phải được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính đồng thời phải được bảo quản, lưu trữ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật kế toán để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế phải lập và nộp báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính năm 2018 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là ngày 01/4/2019.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

   Trừ trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Do đó: Trường hợp công ty được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật, công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và không thực hiện chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC thì không bắt buộc phải lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Doanh nghiệp siêu nhỏ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT