Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chi nhánh có tiếp tục hoạt động?

Ngày hỏi:18/04/2020

Doanh nghiệp tôi khó khăn do dịch Covid-19 nên muốn tạm ngừng kinh doanh, cho tôi hỏi là doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh thì chi nhánh có phải tạm dừng luôn không? Thông báo cho cơ quan nào? Tôi đặt chi nhánh khác tỉnh.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

  - Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

  - Thời hạn thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

  - Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.

  - Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

  - Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

  - Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

  => Như vậy, khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì chi nhánh cũng đồng thời tạm ngừng theo. Chi nhánh tạm ngừng kinh doanh thì thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký.

  Trên đây là nội dung hỗ trợ!

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn