Doanh nghiệp tư nhân có được cung cấp dịch vụ kế toán không?

Ngày hỏi:20/09/2019

Tôi được biết theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngành nghề cung cấp dịch vụ kế toán là ngành nghề có điều kiện để được cung cấp dịch vụ này doanh nghiệp đó phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. Vậy cho hỏi doanh nghiệp tư nhân có được cung cấp dịch vụ kế toán không? Rất mong nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 59 Luật kế toán 2015, có quy định:

   Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

   a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   b) Công ty hợp danh;

   c) Doanh nghiệp tư nhân.

   Và cả hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 65.

   Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tư nhân:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

   - Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

   => Như vậy, doanh nghiệp tư nhân vẫn được cung cấp dịch vụ kế toán nếu đáp ứng các điều kiện trên theo luật định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn