Doanh nghiệp Việt Nam có được phép kinh doanh dịch vụ cho lại lao động không?

Ngày hỏi:31/10/2015

Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được phép kinh doanh dịch vụ cho Doanh nghiệp khác thuê lại lao động hay không? Việc kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động cần những điều kiện gì?

  Nội dung này được Văn phòng luật sư Kết Nối tư vấn như sau:

  • Theo pháp luật hiện hành, Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được phép kinh doanh dịch vụ cho Doanh nghiệp khác thuê lại lao động.

   Căn cứ áp dụng tại điều 53 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc cho thuê lại và điều kiện cho thuê lại lao động như sau:

   + Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

   + Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

   + Ngoài ra căn cứ theo quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động 2012 quy định Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

   Như vậy, hiện nay ở Việt Nam Doanh nghiệp được phép kinh doanh kinh doanh dịch vụ cho Doanh nghiệp khác cho thuê lại lao động. Tuy nhiên, để được hoạt động cho thuê lại lao động thì Doanh nghiệp phải “ký quỹ” và “có giấy cấp phép” mới được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.


  Nguồn:

  Luật Kết Nối
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Doanh nghiệp Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn