Doanh nghiệp xã hội có được nhà nước hỗ trợ không?

Ngày hỏi:29/08/2019

Chào Luật sư, cho mình hỏi hiện nay doanh nghiệp xã hội có được nhà nước hỗ trợ không? Và nếu có thì chính sách thực hiện như thế nào vậy?

Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.

   Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội được hướng dẫn bởi Điều 2 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

   1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

   2. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

   3. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

   Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp xã hội sẽ được nhà nước hỗ trợ đầu tư và một số ưu đãi theo quy định đối với từng lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, khi được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như duy trì mục tiêu xã hội ban đầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT