Doanh thu của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những khoản nào?

Ngày hỏi:26/05/2017

Doanh thu của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những khoản nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Nguyễn Văn Lâm, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Kinh tế Tp.HCM. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết doanh thu của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam bao gồm những khoản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh thu của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Điều 20 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   Doanh thu của Công ty mẹ bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác do văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện.

   1. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ việc bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ, gồm cả 1,5% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà của các Hợp đồng dầu khí để Công ty mẹ bù đắp các chi phí quản lý, giám sát các hợp đồng dầu khí.

   2. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:

   a) Các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền; cho các bên khác sử dụng tài sản của Công ty mẹ; tiền lãi từ việc cho vay vốn; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp;

   b) Lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá của lãi dầu, khí để lại cho Công ty mẹ để đầu tư);

   c) Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; cổ tức, lợi nhuận được chia từ việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư ra ngoài Công ty mẹ;

   d) Tiền lãi dầu, khí sau thuế Công ty mẹ được chia với tư cách nhà thầu (bao gồm cả tiền lãi dầu khí và các khoản khác được chia cho bên Việt Nam từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ năm 2015 trở đi);

   đ) Tiền dầu thu hồi chi phí thu được từ các hợp đồng dầu khí;

   e) Các khoản thu khác từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và từ các Hợp đồng dầu khí theo quy định.

   3. Thu nhập khác gồm:

   a) Các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định;

   b) Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; các khoản nợ phải trả nay mất chủ; thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng;

   c) Khoản tiền đền bù không thực hiện đầy đủ cam kết tối thiểu của Nhà thầu trong các Hợp đồng dầu khí;

   d) Các khoản thu khác được ghi tăng thu nhập theo quy định.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về doanh thu của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn