Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì?

Ngày hỏi:26/05/2017

 Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Đỗ Văn Vinh, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Kinh tế Tp.HCM. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   a) Các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền; cho các bên khác sử dụng tài sản của Công ty mẹ; tiền lãi từ việc cho vay vốn; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp;

   b) Lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá của lãi dầu, khí để lại cho Công ty mẹ để đầu tư);

   c) Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; cổ tức, lợi nhuận được chia từ việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư ra ngoài Công ty mẹ;

   d) Tiền lãi dầu, khí sau thuế Công ty mẹ được chia với tư cách nhà thầu (bao gồm cả tiền lãi dầu khí và các khoản khác được chia cho bên Việt Nam từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ năm 2015 trở đi);

   đ) Tiền dầu thu hồi chi phí thu được từ các hợp đồng dầu khí;

   e) Các khoản thu khác từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và từ các Hợp đồng dầu khí theo quy định.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 2 Điều 20 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn