Đổi địa chỉ trụ sở công ty có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty không?

Ngày hỏi:25/12/2018

Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi vấn đề sau: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu?

Trần Danh (danh******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định như sau:

   - Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

   - Theo đó, bạn nên lưu ý thêm:

   + Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

   + Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì đều phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trụ sở công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn