Đổi địa chỉ xưởng in có phải xin cấp lại giấy phép hoạt động in không?

Ngày hỏi:05/07/2019

Em có xin giấy phép hoạt động in cho công ty A với địa điểm lắp máy A, nhưng bây giờ địa chỉ lắp máy chuyển qua B thì cần thay đổi giấy phép như thế nào ạ ? Em nghe nói phải làm lại giấy phép phải không ạ? Hỗ trợ giúp em ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, quy định:

   “Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng.

   Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ xưởng sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hoạt động in;”

   Kết luận: Việc bạn thay đổi địa điểm lắp máy từ A qua B được xác định như sau:

   - Nếu địa điểm A và địa điểm B trong cùng phạm vi địa chỉ thì không được xem là thay đổi địa chỉ xưởng sản xuất. => Bạn không phải thực hiện thủ tục thông báo.

   - Nếu địa điểm A và địa điểm B không cùng một địa chỉ thì được xem thay đổi địa chỉ xưởng sản xuất. => Phải thực gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in đã cấp giấy phép về những thông tin thay đổi để bổ sung vào cơ sở dữ liệu.

   => Như vậy, với quy định và phân tích trên thì khi thay đổi địa chỉ lắp máy in bạn không cần phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn