Đòi lại tài sản bảo đảm với ngân hàng cho khoản vay của công ty

Ngày hỏi:27/12/2014
Trước đây tôi góp cổ phần trong một doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã chấp nhận dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty. Hiện nay, công ty hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể và không thực hiện nghĩa vụ trả lãi hàng tháng cho ngân hàng nên ngân hàng làm thủ tục kiện và đòi phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn. Tôi phải làm thế nào để yêu cầu công ty trả lại tài sản cho tôi.

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Trong trường hợp của bạn không phải là việc bạn dùng quyền sử dụng đất của mình để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay để hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật mà bạn dùng quyền sử dụng đất đó để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của ngân hàng, nghĩa là bạn đóng vai trò người thứ ba đứng ra bảo đảm với ngân hàng cho khoản vay của công ty bạn. Khi công ty bạn giải thể, không thực hiện nghĩa vụ trả lãi cho ngân hàng thì ngân hàng làm thủ tục kiện và đòi phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn là đúng. Còn việc bạn yêu cầu công ty trả lại tài sản thì thực hiện theo thỏa thuận hoặc cam kết giữa bạn và công ty.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn