Đổi tên đại diện theo pháp luật trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Ngày hỏi:23/02/2019

Mình muốn hỏi về dịch vụ thay đổi đại diện công ty. Hiện mình đang có Công ty TNHH 2 thành viên, mình muốn đổi đại diện pháp luật cho một người khác (không nằm trong 2 thành viên của công ty) thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đổi tên đại diện theo pháp luật trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên?
   (ảnh minh họa)
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là thành viên góp vốn của công ty hoặc thuê một người khác không cần góp vốn để làm đại diện theo pháp luật của công ty.

   Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

   1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

   2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

   3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

   4. Vốn điều lệ.

   Như vậy, trường hợp của công ty bạn là thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì công ty bạn có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Thủ tục như sau (Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014):

   1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

   2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

   3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn